תודה לאל

תמיממי

תודה לאל

על האור שבעיניים,

תודה לאל

על עמל כפיים,

תודה לאל

שנותן לי לצחוק

כשצריך לדעת לבכות,

תודה לאל

על האומץ שבלב

שיודע מתי להתחרט,

תודה לאל

שנותן לי את המוח

להרחיק בתבונה את כל הרוע,

תודה לאל

שנותן לי את הכוח

לעמוד וגם לשמוח,

לעבור את כל היום

רק  ב ש ל ו ם …

ברכות קשורות

0
צפיות ב
תודה לאל