Search
Search
Close this search box.

שלושה מלאכים

יעל

שלושה מלאכים יהיו שומריך,

לאורך כל ימי חייך.

ואלה הם שמותיהם של השלושה:

אושר, בריאות ואהבה.

אאחל לך את כל הטוב שקיים,

שיפלו על ראשך כל הברכות שבעולם.

ברכות קשורות

81
צפיות ב
שלושה מלאכים