Search
Search
Close this search box.

רק אל תשתני - תודה לאמא יקרה

לא ידוע

אמא, אני רוצה להגיד לך תודה,

את באמת אמא נפלאה.

עכשיו אומר לך את מה שבלבי,

כי את, אמא, יקרה לי,

אני רוצה להגיד לך תודה על הכל התמיכה, ההבנה והעזרה,

את תמיד שם, בכל צרה,

אין כמוך, אמא אהובה,

את לא רק אמא – את גם חברה טובה,

אני תמיד יכולה לומר לך את מה שבלבי,

לספר לך את כל הסודות השמורים בתוכי,

לספר לך את כל מה שקרה היום,

או סתם לדבר איתך, בכל זמן ומקום.

יש לי רק בקשה, אמא,

בבקשה אל תשתני, לא לרעה וגם לא לטובה,

בדיוק איך שאת עכשיו – את האמא הכי שווה.

ברכות קשורות

7
צפיות ב
רק אל תשתני - תודה לאמא יקרה