צער כואב לופת את הלב

שחר

צער כואב לופת את הלב.

הנכונה הידיעה המרה?

דמע צורב, מתפרץ ושוטף.

למה פעלה שם היד הארורה?

דממה ודאבה.

למה נשארים הנערים עד אין סוף רק במנגינה קרה?!

ברכות קשורות

2
צפיות ב
צער כואב לופת את הלב