צ'ופר לשבת

מ.ש

מה זה לשמור שבת?!

"שבכל שבת ברור לי

שלא הייתה שבת כזו

וגם לא תהייה שבת כזו

כל שבת היא ממש מיוחדת,

כל שבת היא קדושה בפני עצמה" (הבעש"ט)

שבת שלום!

ברכות קשורות

18
צפיות ב
צ'ופר לשבת