Search
Search
Close this search box.

סליחה מהמשפחה

נועה

אמא ואבא היקרים רצתי לבקש סליחה על כל המעשים הרעים.

אני יודעת שאל אחותי לא התנהגתי כראוי

ועל זה אני מבקשת סליחה, אני יודעת שזה לא צפוי.

רציתי לבקש סליחה מאחי שאת הכל לימד אותי,

סליחה אחי על ההצקות אני יודעת שזה מעצבן ככה לחיות.

רציתי לבקש עוד סליחה קטנה מאבא ומאמא שאותי גידלו באהבה,

רציתי לבקש סליחה על כל מה שעוללתי בשנה האחרונה.

עשיתי לא מעט מתיחות ובגלל זה טלוויזיה לא הרשתם לי לראות,

לאחותי בלגנתי את החדר למרות שאני יודעת שזה לא בסדר.

סליחה.

ברכות קשורות

1
צפיות ב
סליחה מהמשפחה