נס

נוי מוזס

כשנולדת התברך העולם,

ביופי אמיתי ומושלם.

ועכשיו כשאנו חוגגים

נאחל מליון ברכות וחיוכים.  
   

יש נס חנוכה ויש נס קפה,

אבל כשאת נולדת זה היה

הנס הכי יפה.

ברכות קשורות

5
צפיות ב
נס