מתנה מהבורא

מירב לייבה

הנרות על אדן החלון מאירים

ובני הבית מבית הכנסת חוזרים

מקבלים את השבת הברוכה

ובלב כולם שימחה

יושבים סביב השולחן הערוך

ועל כולם ניכר החיוך

מלאכי שרת מביטים באהבה

ומאפשרים את קיום המצווה

הזמירות זורמות כמים

ומפלסות את דרכן לשמיים

אבא על היין מברך

וטעם החלה ערב לחך

רק פעם בשבוע זה קורה

איזו מתנה ניפלאה קיבלנו מהבורא.

ברכות קשורות

0
צפיות ב
מתנה מהבורא