לקט ברכות לשנה החדשה

איריס בכר

בשפת הים אספתי  צדפים בסל

 ובזהב  צבעתי 
לאושר והצלחה.

בשדה פרחים שזריתי זר מכל הצבעים,

 ואת האבקנים פיזרתי על סף הבית.

בשדרה, עלים חומים לי את הדרך סימנו

ויונה לבנה שלחתי  מהשובך שתביא את
הבשורה .

עם קרן שמש שיחקתי בשעת צהרים

שתמלא אותנו בחום ואהבה.

כך לקטתי ברכות  ושלחתי לכל אהוביי
.

ברכות קשורות

0
צפיות ב
לקט ברכות לשנה החדשה