Search
Search
Close this search box.

למורה מיוחדת - תודה מההורים

גל זהבי

עברו חלפו להן שנתיים שלמות

בהן איתך למדנו על כל העולמות.

מי היה מאמין שהשנתיים עברו כל כך מהר,

השינוי שחל בילדינו גורם לנו בך להתפאר,

רק אתמול נכנסו לכאן מהססים ופוחדים,

והיום בבטחה ראינו אותם על הבמה צועדים.

ולכן מורתנו היקרה,

זוהי ההזדמנות להודות לך בהתאם

אז תודה על התקופה שהייתה נפלאה

שנתיים יחדיו רצופות הנאה.

תקופה המסתיימת בהבטחה לעתיד

אותה יזכור כל תלמיד ותלמיד.

נזכור בכמיהה לחזור אחורה בזמן

אל הכיתה המופלאה – הכי מכולן.

הכי פעילה, מגובשת וללא היסוס

צועדת קדימה, נמצאת על הסוס.

וכל זאת מורתנו ועוד רבות בזכותך

בגלל הדרך בה בחרת אותם לחנך.

נרצה לסיים באיחולי הצלחה להמשך דרכך

תשמרי על הייחודיות שבך ולעולם אל תפסיקי לחנך.

ברכות קשורות

37
צפיות ב
למורה מיוחדת - תודה מההורים