Search
Search
Close this search box.

להיות מורה - ברכה לסיום השנה מהמנהלת לצוות המורים

דליה פרץ דימונה

להיות מורה זו עבודה לא קלה,

להיות מורה זה לתת את הנשמה.

להיות מורה זה לדבר בשפת התקווה,

להיות מורה זו משנה סדורה להכלה.

להיות מורה זה לראות את הילד בעיניים מלאות אהבה,

להיות מורה זה להתרגש בכל פעם ממש כמו בהתחלה.

להיות מורה זה לעבוד סביב השעון,

להיות מורה זה לשאת תפקידך בגאון.

להיות מורה זה מקצוע כפוי טובה, לתת רבות מעצמך ולא לצפות לתמורה.

להיות מורה זה להיות ראוי לחנך דור חדש,

להיות מורה זה להיות רך וקשה באותו זמן ממש.

להיות מורה זה לדעת לחלוק ולעבוד בשותפות,

לעזור זה לזה ולהגיע ליעדים ביתר קלות.

להיות מורה זה להעריך, לשבח, לעודד ולגלות נדיבות,

לפעול באמות מידה של צדק, כנות והגינות.

להיות מורה זה להקשיב ולכוון להגשמת החלומות,

להיות מורה זה להכיר בכישורים ולהאמין ביכולות.

להיות מורה זה בפירוש אחריות.

להיות מורה זה  לא פחות מאשר
שליחות!!!

וכשמסתיימת לה השנה…

להיות מורה –

זה לבחון את שהיה – בצניעות, ענווה, ידענות וביקורתיות

ללמוד לעומקן את ההצלחות, להסתכל בעיניים על שלל הטעויות

ולסלול בחדוות יצירה דרך חדשה לעוד שנה לא קלה.

ואם אתה באמת מורה, אז בסוף השנה תשמע את כולם אומרים בקול:

המורה – אתה  ג ד ו ל  !

ואז…. זה יהיה שווה את הכול!!!

ברכות קשורות

350
צפיות ב
להיות מורה - ברכה לסיום השנה מהמנהלת לצוות המורים