כח ואומץ לשנות את העולם

לא ידוע

 אלי,

תן נא לי תבונה  לקבל את הדברים  שאין בכוחי לשנות,

ותן לי אומץ לשנות את הדברים שבכוחי לשנות,

וחכמה, להבחין בין השניים.

ברכות קשורות

30
צפיות ב
כח ואומץ לשנות את העולם