כאשר שוקעת השמש

ללא שם

 הים

 נושא עליו

 את פרדת השמש

 וברכת האור

 והיה

 כשתשקע השמש ותעלם מאחוריו

 תותיר שביל ענוג

של אהבה ואור

ברכות קשורות

14
צפיות ב
כאשר שוקעת השמש