יום הולדת 30 לאח

ינון

כל עשור, הוא פרק שונה בחיים.

בעשור הראשון, תמיד היית הראשון,

בעשור השני, ניסית כל הזמן להיות חדשני,

ובעשור השלישי, הקמת את ביתך האישי.

בכל שנה נוסף רובד חדש לחיים,

וכעת מאחוריך כבר שלושים שנים.

לפניך עוד שנים טובות ורבות,

בהן תמשיך את דרכך לסלול ולבנות.

ברכתי,

שתזכה לאושר ושמחה,

עושר ורווחה, שלום ובטחה,

ותתעלו אתה ורעייתך,

עם כוחך ועם בני ביתך,

לתפארת כל המשפחה.

ברכות קשורות

200
צפיות ב
יום הולדת 30 לאח