חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חג השבועות - שמות החג ומנהגים לצורך כתיבת ברכות לחג

   חג השבועות

————

לחג השבועות לא צוין במקרא תאריך של חודש ויום "שבעה שבועות תספור לך
מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות" (דברים טז:ט) .

קביעת יום החג קשור לפסח וספירת ימי הבאת העומר וספרתם לכם ממחרת השבת מיום
הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות" תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית
תספרו חמישים יום "והקרבתם מנחה חדשה לה' . (ויקרא כג)

חג מתן תורתנו

————

על פי המסורת ניתנה התורה על הר סיני לבני ישראל

בתאריך ו’ בסיון שהוא חג השבועות .

בני ישראל  שמעו את עשרת הדברות מפי ה’

ואמרו “נעשה ונשמע “.

חג הביכורים 

————

חג השבועות סימן הוא לתחילת עונת הביכורים שנמשכת עד לחורף. כיצד מפרישין את
הביכורים ?

יורד אדם לתוך שדהו וראה תאנה שביכרה , אשכול שביכר רימון שביכר . קושרו בגומי
ואומר : “הרי אלו ביכורים “

חג הקציר 

————

חג הקציר – על שם קציר החיטים שבאותה תקופה

והחיטים הן המאוחרות בתבואות השנה

ובהן כלתה עונת קציר השנה

‘ועושים חג במנחה חדשה שמביאים לבית ה

עצרת  

————

עצרת – קראוהו חכמים, לפי שעיקר עניינו של חג זה שהוא שמיני

שאחר שבעת ימי חג המצות וקשור עמהם; המשכם הוא וסיומם

ימי הספירה שביניהם אינם מפסיקים, שהם כחולו של מועד

שאינו מפסיק בין חג ראשון לאחרון. נמצא, שיום זה הוא כשמיני עצרת

שלאחר החג, ולכן קראוהו על שמו, עצרת. כלומר, עצרת של פסח

שירים וסיפורים לחג השבועות

——————–

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

ברכות קשורות

62
צפיות ב
חג השבועות - שמות החג ומנהגים לצורך כתיבת ברכות לחג