השמש והרוח

ח.א.

השמש אינה צורבת

היא זורחת,

נצרב רק מי שאינו יכול לשאת את האור.

הרוח אינה עוקרת,

היא נושבת

נעקר רק מי שאינו צמוד למקומו.

ברכות קשורות

5
צפיות ב
השמש והרוח