Search
Search
Close this search box.

הסברים לגבר המתוסכל

לא ידוע

אני שואלת אם השמנתי…

מצד שני יש רק תשובה אחת שמותר לו לענות

אני אוהבת להשמיץ את המשפחה שלי…

מצד שני אוי לו אם הוא מסכים.

גם את המשפחה שלו אני אוהבת להשמיץ…

ואם הוא לא מסכים איתי, הוא עיוור!

כש הוא לא מנקה, זה מעצלנות.

כש אני לא מנקה, זה מתשישות.

אם לא נאה לו, אפשר להתגרש…

מצד שני רק לי מותר לחשוב על זה.

אני לא צריכה להגיד, הוא צריך לדעת!

מצד שני, אם הוא לא אומר לי, איך אני אדע?

זה מרגיז כשהוא לוקח לי מהצלחת.

מצד שני אני רק רוצה לטעום.

כשאני מחליטה על הילדים, חשוב שהוא יתן לי גיבוי.

כשהוא מחליט על הילדים, טוב שהם ישמעו מגוון דיעות…

אסור לו לצעוק על הילדים ככה!

אסור לילדים לגרום לי לצעוק עליהם ככה!

מה יש אם הוא יכין לי קפה?

מצד שני אני לא המשרתת שלו.

כשהוא לא מגיב אני צועקת שיגיד משהו.

כשהוא מגיב אני צועקת שישתוק.

מה יש אם יוותר כשזה חשוב לי.

מצד שני הכל חשוב לי.

כשהוא קונה, הוא מבזבז.

כשאני קונה, אני חיה רק פעם אחת.

הוא לא יודע לבקש סליחה.

אני יודעת לבקש סליחה, אבל אף פעם אין לי על מה.

צריך לטפח את הזוגיות.

מצד שני צריך לישון.

ברכות קשורות

222
צפיות ב
הסברים לגבר המתוסכל