המיוחד בנישואים

טובה

כדי שנישואים יהיו מאושרים,

יש צורך להתאהב פעמים רבות

ותמיד באותו הגבר.

ברכות קשורות

18
צפיות ב
המיוחד בנישואים