Search
Search
Close this search box.

הדבורה - יש מה ללמוד ממנה...

לא ידוע

לפי כל חוקי האווירודינמיקה,

ועל פי הדגמה במנהרת אוויר,

הוכח שדבורה אינה יכולה לעוף.

הסיבה לכך היא שמשקלה, מבנה וגודל גופה

באופן יחסי לאורך הכללי של כנפיה אינם מאפשרים לה לעוף.

אבל היות והדבורה אינה מודעת כלל וכלל

לעובדות מדעיות אלו,

ועקשנית היא מאד בדעתה

היא עפה,

ואפילו מייצרת קצת דבש…

ברכות קשורות

4
צפיות ב
הדבורה - יש מה ללמוד ממנה...