Search
Search
Close this search box.

האיש הזה הוא אחי

יאיר לפיד

האיש ההוא- שאני שונא- העומד בהפגנות עם שלט: "מוות
לערבים",

הוא בעצם אותו בנאדם שאני אוהב- המגיש מימיה לשבוי מפני שגם הוא בנאדם.

 

והאיש ההוא- שאני שונא- שצובע את שמו על פסל בוינה,

הוא בעצם אותו האיש שאני אוהב- שמלווה לי 50$ דולר באתונה,

 רק בגלל שאני ישראלי.

 

והאיש ההוא- שאני שונא- שבשם ערכים דתיים, שהוא אפילו לא מבין,

תובע זכות על הפרת והחידקל,

הוא בעצם אותו האיש- שאני אוהב- שעומד לידי ביום הכיפורים

ומראה לי בסבלנות אין קץ את הקטעים הנכונים.

 

והאיש ההוא- שאני שונא- שדוחף אותי בתור לאוטובוס וזיעתו נדבקת אלי,

הוא בעצם אותו האיש- שאני אוהב- שמבזבז יום שלם רק

בשביל להחזיר הביתה

את הילד של השכנים שאיבד את דרכו.

 

והאיש ההוא- שאני שונא- שקורא לי "אחי" למרות שהוא לא,

הוא בעצם אותו האיש- שאני אוהב- שאם ארצה או לא ארצה- הוא אחי.

 

כי זה מה שיש, ואתה חלק ממשהו ומעבר לכל ההבדלים, והצעקות, והעניינים,

המשהו הזה לא נורא כל כך ואם תרצה או לא תרצה המשהו הזה הוא גם אתה.

ברכות קשורות

21
צפיות ב
האיש הזה הוא אחי