דמעות על הפרידה

אורית רפיד

עין ובה מבט נוגה,

עין ממנה זולגות הדמעות

שעות על גבי שעות.

דמעות:

כשעוות הנר הבוער,

כעלה הנושר,

יורדות אל החשכה

כי אני נפרדת ממך.

ברכות קשורות

15
צפיות ב
דמעות על הפרידה