Search
Search
Close this search box.

דברים שמעבר להישגים

מוריה.ס.

מדוע חוגגים יומולדת?

מדוע חוגגים כשמישהו נולד?

מדוע כשמשיקים אוניה, עושים פתיחה גדולה?

לכאורה היה צריך לחגוג בסוף.

בסוף ימיו אם כן, מגיע לו שיעשו לו חגיגה…

התשובה היא שיש דברים באדם שהם מעבר להישגים, למעשים והצלחות.

יש אנשים שהחיים שלהם עצמם, הם העיקר.

יש כאלו שאפשר לסכם את חייהם כך:

כתב כמה ספרים, עשה כמה עניינים חשובים והשיג כמה דברים.

לעומת זאת, יש אנשים שהם הרבה מעבר לכך,

שכל המעשים הללו הם רק תוספת ובונוס על העיקר.

העיקר של חייהם אינו טמון במה שיעשו או לא יעשו,

אלא במהותם ובעצם חייהם.

חייהם עצמם הם קדושה.

אנשים כאלה אינם צריכים לעשות דבר מעבר להיותם עצמם.

לכבוד אנשים כאלה שמחים ביומולדת.

לא משנה מה יקרה להם, עצם קיומם הוא העיקר.

אנשים כאלו נדירים מאוד, עליהם כתוב בתהילים:

"ואני תפילה"- אדם כזה הוא בעצמו תפילה, כשבח והודיה
לקב"ה.

 (מתוך אור פני מלך הרבי
שטיינלזץ).   

ברכות קשורות

42
צפיות ב
דברים שמעבר להישגים