ברכת תודה לרופאה נהדרת

תמי

לעמוד מהצד ולראות,

איך את מתרוצצת בין המיטות,

ידך לכל מושטת,

עזרה תמיד נותנת,

אוי, אלוהים, כמה שאת נהדרת!

קצרה היריעה מלהכיל,

את מילות הערכה למכביר,

את מלאך בדמות אישה –

פשוט החזרת בי

את הנשמה.

תודה מכל הלב!

ברכות קשורות

200
צפיות ב
ברכת תודה לרופאה נהדרת