ברכה (שאפשר גם להקריא) לברית מילה

יוסי חמו

"היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך",

"הכניסני תחת כנפך והיי לי אם ואחות…"

תודה על כל מה שבראת,

תודה על כל מה שיצרת,

תודה שנתת בן זכר להורים ______

תודה שנתת אח ל_________.

צאנה וראנה בנות ציון ברך הנולד,

העומד לפני כיסאו של אליהו הנביא

להיכנס בבריתו של אברהם אבינו.

רבי עקיבא אמר על רחל, אשתו:

"כל התורה שלי ושלהם –

שלה היא…"

זאת התורה והחינוך שאתם ההורים,

מעניקים לבנות ולרך הנולד.

יברך אותם השם.

עושה שלום במרומיו,

הוא יעשה שלום עלינו,

ועל כל ישראל ואימרו אמן…

ברכות קשורות

10
צפיות ב
ברכה (שאפשר גם להקריא) לברית מילה