ברכה קצרה ויפה לשבועות

דקלה ס.

לרגל חג הקציר,

אעטר לך טנא עשיר.

אלומת שיבולים זהובה,

אאגוד באהבה.

זר מרגניות פורח

וברכת מועד שמח

לך שלוחה מנשמתי,

עם רגשי אהבתי

ברכות קשורות

306
צפיות ב
ברכה קצרה ויפה לשבועות