ברכה לסיום לימודי משפטים או לקבלת רישיון עו"ד

שחר דאלי

כבוד השופטת, כבוד השופט,

ברצוני כעת את ברכתי לתת,

ל____ המקסימה

שאת התואר המכובד סיימה,

לא אות, לא מילה, לא משפט

הרבה יותר מאחד –

המון משפטים היא יודעת,

_____ החכמה והמשגעת,

ורוצה, כבוד השופט, לאחל

ולשיר ל____ שיר הלל,

כי אותך אני אוהבת כל כך

ולך את ברכתי החמה אשלח.

ברכות קשורות

10
צפיות ב
ברכה לסיום לימודי משפטים או לקבלת רישיון עו"ד