ברכה למי שעוברת דירה

שחר דאלי

חברתנו היקרה

עוברת לדירה

שכורה,

כמו רוח סערה,

ארזה סיר וקערה,

שום כוס לא נשברה

לא נקרעה אף שערה,

עליה ממש תפורה

הדירה

על החברה,

ואנחנו, עומדות בשורה

ופוצחות בשירה,

שירת ההעברה

הבלתי גמורה…

ברכות קשורות

40
צפיות ב
ברכה למי שעוברת דירה