ברכה למחנכת

רז אלקיים

ממיטב המלים נשזור לך זר שלמי תודה

על שכל דרכך היתה זרועה באמונה.

בנועם המיוחד לך, בחן המוקרן מהנשמה

התייחסת לנאמר בין השורות ברצינות הראויה.

ידעת להעריך עבודתנו שנעשתה ללא לאות,

האמנת ביכולת שלנו לקדם עניינים ברצינות.

עבורנו את דמות הנוסכת בנו ביטחון

שאנחנו עושים את הצעד הנכון.

אין כמוך, מורתנו המקסימה, שאתנו חלקה שעותיה וימיה.

ואין יפות ממילות ברכותיה ואין כנים יותר משבחיה.

את יודעת באמת ובתמים,

שהשכר האמיתי ימצא אצל בורא העולמים.

מקרב הלב נאחל לך את כל הטוב שבעולם,

כי זה חפצה של נפש האדם.

ועל אף שלא באמת אנו נפרדים

אנו שולחים לך חופן של תודות ושפע של איחולים,

ואותך מאוד אוהבים.

ברכות קשורות

20
צפיות ב
ברכה למחנכת