Search
Search
Close this search box.

ברכה להולדת הבת השניה

שרית צברי

מיטב הברכות להולדת הבת

שזה עתה למשפחה הצטרפה.

החלטנו כי במקום לברך

סתם בא לנו לקטר

ולכם לספר,

כי בת שניה זה אחרת.

"הגברת" שונה ומיוחדת

פתאום לא שמים לב איך שהזמן עובר

איך שהגזים לא מרגיזים

ואת אי הנוחות כבר לא מרגישים.

כבר לא שמים לב לכל הדברים הקטנים

שבילדה הראשונה היינו מצלמים

כמה הקטנה אכלה, ומתי החלפנו

איך שהזמן חלף בלי שהרגשנו.

ככה זה כשיש ילדה "גדולה" בבית

והדאגה לה עד השמים

וצריך להסביר , וצריך לדאוג

שאת הקטנה בטעות לא תצבוט.

ובקיצור אחרי הכל

אלה הרגעים הכי יפים מכל.

כי סתם החלטנו לקטר

שיהיה למי לספר

שילדה שניה זו גברת אחרת,

היא גדלה בצורה מיוחדת.

איתכם בכל הרגעים…

ברכות קשורות

19
צפיות ב
ברכה להולדת הבת השניה