"בהצלחה" - ברכה בול בשבילך

אירוס זריני

גם בעידן שלנו יש מקום לקצת נוסטלגיה.

כמו אספן בולים, אאחל לך לזכות לשמוח באירועים אישיים והיסטוריים,

ללקט כל מיני חוויות מנסיעות ברחבי העולם

ולהצליח לפגוע בול בכל הקטגוריות של החיים.

זו ברכה שאני מקווה שתגיע בול בזמן,

בול בשבילך.

וכמו שאומר המשפט הידוע:

"אדם צריך להיות כמו בול דואר: להיצמד לצד אחד, ולהישאר דבוק עד שיגיע
למחוז חפצו"

בהצלחה!

ברכות קשורות

0
צפיות ב
"בהצלחה" - ברכה בול בשבילך