את עזבת אותי - יש לי עוד תקווה?

יוסף אלזיאדנה 

את מרגישה ממני אהבה,

אבל אני לא מרגיש  בחזרה.

תמיד אוהב אותך,

אבל את לא אותי.

רגשותייך עברו,

אבל כאבי נשארו.

עדיין נשאר לי קרע בלב,

לבי עדיין אוהב.

אני מרגיש רע,

ואת מבלה,

אני בבית חושב,

ואת בחוץ משתוללת.

תחשבי על מה שהיה בינינו,

תחשבי עלייך ותחשבי אלינו,

כל מחשבה העלתה בי דמעה,

כל זיכרון משאיר לי תקווה.

ברכות קשורות

1
צפיות ב
את עזבת אותי - יש לי עוד תקווה?