אתה כבר חייל? - ברכה לגיוס

דודה אוהבת ודואגת

איך עברו השנים

וכבר אותך מגייסים…

כמו שרק אתמול נולדת

ואת ההורים מיד שמחת

ביום שמחה זה

אותם ברכו כולם ב:

"מי ייתן וביום ששמונה עשרה

ימלאו לילד לא נזדקק לצבא"…

אך מה לעשות וזה

לא מה שקרה?

ואותך קוראים

להתגייס לצבא?

אז ראשית, דרך צלחה,

תשמור טוב טוב טוב על עצמך,

שהמילה "אופטימי" תהיה אצלך

בראש ובראשונה,

קל"ב או רחוק

צבא זה לא צחוק.

טלפון הוא מכשיר שנועד

את ההורים לעדכן,

אז אנא לא לשכוח

פעולה זו לבצע…

בהרבה אהבה

ובהצלחה!

ברכות קשורות

2
צפיות ב
אתה כבר חייל? - ברכה לגיוס