אתה בלבי תמיד - ברכה לאחד והיחיד

riv

מנסה לישון ולא נרדמת,

אני עירנית ועליך חושבת.

אתה בתוכי, בלבי תמיד,

אותך ממני לא ניתן להפריד.

בשבילי אתה כמו פרח לב הזהב,

שנמצא רחוק ונותר רק אחד,

את כל כולי לך אתן,

כי בשבילי אתה המלאך השומר והמגן,

עליך תמיד אוכל להישען.

רוצה לברוח אתך לאי רחוק,

את העולם פשוט למחוק,

אם רק תגיד "אני מסכים",

משפחה ביחד נוכל להקים,

תעשה אותי מאושרת,

ואהיה שלך אישה לתפארת.

ברכות קשורות

31
צפיות ב
אתה בלבי תמיד - ברכה לאחד והיחיד