אני שלך - לנצח נצחים

rivki

וכשישבנו אז למרגלות המים

והיה לך ברק ניצוץ בעיניים,

הרגשתי כה ברת מזל

כשליבך אז אלי פזל.

זה היה רגע כל כך קסום,

משהו מאלוהים רשום.

כמו חלום שמתגשם

ואושר, שהולך ומתעצם.

וידעתי אז, בשבועת עולמים,

אני שלך – לנצח נצחים.

ברכות קשורות

133
צפיות ב
אני שלך - לנצח נצחים