Search
Search
Close this search box.

אמא שניה - תודה למטפלת לסוף שנה

איילת כהן

כל בוקר בשבע,

כמו כל אמא,

אני פותחת עיניים.

כל בוקר בשבע,

כמו כל אמא,

נוטלת ידיים.

ומיד,

מתלבשת,

מלבישה,

מארגנת,

מאכילה,

מכינה,

אורזת,

בקושי נושמת.

ואז מגיעה אלייך.

ואת- עם חיוך,

כאילו אצלך הכל מוכן בדיוק,

פותחת לי דלת,

בשלווה מיוחדת.

ולוקחת את הקטנה שלי בשמחה,

ומשאירה אותי שלוה ובטוחה.

לכן תודתי לך שלוחה,

על כל התקדמות שהתפתחה.

תודה רבה מעומק לב!

ברכות קשורות

0
צפיות ב
אמא שניה - תודה למטפלת לסוף שנה