Search
Search
Close this search box.

אלוהים לקח לי את אהובי

סיגל מן

בלי סימן עזבת

לא יודעת אם כאבת

מידי ערב יושבת בחלוני ומביטה, מחכה

ונזכרת איך נחתה עלי אותה מכה.

לא נשארת עמדי

נשארתי לבדי.

מעיני ירדו שלוש דמעות

והמשכתי לשבת כך שעות

מרימה מבטי לשמים וחולמת

שירד משם מלאך אוהב

ויגע במקום שזה כואב

יגע בי ויגיד שזה חלום,

אבל… אלוהים לקח לי את אהובי

וליבי נשבר בקרבי.

נפשי בוכה ושואלת

למה יד האכזבה רק את ליבי אוכלת?

יושבת בלילות

והדמעות זולגות וזולגות,

אתה לעד תישאר בליבי

אתה לעד תהיה חביבי

רציתי אותך לידי אהובי

אבל לצערי נותרתי לבדי.

ברכות קשורות

5
צפיות ב
אלוהים לקח לי את אהובי