Search
Search
Close this search box.

איחולים למתגייס מחברה אוהבת

שני הרום

 עכשיו שאתה עומד בפני פרק
חדש לגמרי בחיים

 ואתה מבולבל ולא יודע מה יהיה לעומת
כל מה שהיה

 אם יהיה קשה או קל

 כואב או נסבל

 אני עומדת אתך בקו המרוץ

 ונושאת עיניים לשלושת השנים הבאות
בחייך

 וכשאתה פתאום עם המדים הדסקית
והנשק

 תצעד בשורות בת"סים
ובמסדרים

 אהיה פה תמיד, פה מאמצת את תמונתך אל
ליבי,

 חושבת עליך ומתגעגעת מאוד,

 עד לשבת הבאה שלך …

בהצלחה !

ברכות קשורות

5
צפיות ב
איחולים למתגייס מחברה אוהבת