חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אהבה והיפוכה בכתב דיגיטלי

ליהי

עם כל הכב!ד !הגא!!ה לא משחק*ם באהבה!

נדרת* נדר אל!ה* לאה!ב את מ*? א!תך אבל זה לא אפשרי

תזכ!ר => א*ן אהבה בל* אכזבה

ד**ג מחפש כר*שה,מלצר מחפש כ!ס*ת,נגר מחפש חת*כה,

ע*!!ר מחפש כלבה,ת*נ!ק מחפש ב!בה !אנ*?? אנ* מחפשת א!תך!!!!

ואתה,הב!גד שאנ* אוהבת=>הדרך ה*ח*דה שבה ת!כל להש*ג א!ת* ה*א
בחל!ם=>אז

יאללה לך ל*ש!ן!

עד*ף ל*ה*!ת ב!דד=>מאשר חבר ב!גד!!!!

לא מב*טה לאח!ר=>מה שהיה לע!לם לא *חז!ר…

יש ט!ב!ת,*ש גר!ע!ת ממנ* אבל בד!גר*,=>א*ן כמ!ני!

אז תפנ*ם מת!ק אנ* ב!בה אבל א*ת* לא משחק*ם!!

ברכות קשורות

3
צפיות ב
אהבה והיפוכה בכתב דיגיטלי