איני מבקש משא קל יותר,
אלא כתפיים רחבות יותר.
הדף בטעינה...