עקביות היא מקום המפלט האחרון
של חסרי הדמיון.
הדף בטעינה...

אחרונים שהתוספו